111

חברת "CR קשרי קהילה" מקבוצת BR קישורים מספקת שירותי קשרי קהילה ופתרונות הסברה לליווי ארגונים ופרויקטים הנדסיים, המשנים את הרגלי הציבור ועלולים להציף חיכוכים והתנגדויות. התועלת המרכזית לארגון מעצם פעילותה של "CR קשרי קהילה" היא המשך תפקוד, במינימום הפרעות ובאפקטיביות מרבית, הודות לצמצום קונפליקטים עם הקהילה ומזעור התנגדויות ציבוריות. בה בעת, מהווה האינטראקציה החיובית ו"המרככת" שמנהלת CR" קשרי קהילה" עם הציבור הזדמנות ומנוף לשדרוג תדמית הארגון .

  
קרא עוד...
מה הם “קשרי קהילה”?
קשרי קהילה הם פעילות מקיפה ושיטתית לניהול מערכת יחסים שוטפת וחיובית בין הארגון לבין הקהלים השונים שאיתם הוא בא במגע יום-יומי. 
ייחודם של קשרי קהילה, בשונה משיטות עבודה אחרות, הוא בהבניית שיח שוטף, ישיר ובלתי אמצעי בין הארגון לבין הקהילה – לרבות תושבים השוכנים בסביבת הפעילות הארגונית, רשויות מקומיות שבתחומן פועל הארגון או רשויות סמוכות, מעצבי דעת קהל המשפיעים על פעילות הארגון ועוד. 

מי צריך “קשרי קהילה”?
בעידן של שקיפות ומידע, ניהול קשרי קהילה הוא בבחינת פעילות חיונית עבור כל ארגון שעיסוקו מהווה מטרד לציבור באופן זמני או בקביעות ועבור ארגונים  המבקשים לנהל אינטראקציה שוטפת, שקופה והדוקה עם הקהילה. ארגונים המאופיינים ככאלה, הם בין היתר חברות המבצעות פרויקטים בתחום תשתיות ובנייה, רשויות מקומיות, גופי אנרגיה, חברות העוסקות בחומרים מסוכנים, חברות שפעילותן נחשבת / נתפסת כמהווה מפגע סביבתי או בריאותי וכיו"ב. 
למה צריך “קשרי קהילה”?
כי כל פעילות ארגונית הנתפסת בעיני הציבור כמטרד או כפוגעת באיכות חייו, מעוררת באופן מיידי התנגדויות וקונפליקטים. אלה מעכבים את פעילות הארגון ומסבים לו נזקים כלכליים ותדמיתיים בטווח המיידי והרחוק. קשרי קהילה נועדו בדיוק כדי לפתור זאת! מאז התפתחותם לפני כעשור, הוכחו קשרי קהילה כמודל העבודה הטוב והיעיל ביותר לריכוך דעת הקהל, להקטנת חיכוכים ולמינוף תדמית הארגון לטובת קידום מהלכיו ולמקסום תוצאותיו העסקיות.