עמוד הבית

- השירותים שלנו -
מה

הם קשרי קהילה?

ניהול קשר בלתי אמצעי ודיאלוג שוטף עם בעלי העניין (תושבים, סוחרים, גופים, חברות, אזרחים, לקוחות, רשויות ועוד) המושפעים מביצוע פרויקט או כל פעילות אחרת, המשנה את הרגלי הציבור או המשבשת את אורחות חייו.
כל זאת במטרה ליישם את הפרויקט במינימום הפרעה ומקסימום אפקטיביות תוך שמירה על שקיפות מול כל בעלי העניין.

למה

צריך קשרי קהילה?

כי כל פעילות ארגונית הנתפסת בעיני הציבור כמטרד או כפוגעת באיכות חייו, מעוררת באופן מיידי התנגדויות וקונפליקטים. אלה מעכבים את פעילות הארגון ומסבים לו נזקים כלכליים ותדמיתיים בטווח המיידי והרחוק.
קשרי קהילה נועדו בדיוק כדי לפתור זאת! מאז התפתחותם לפני כעשור, הוכחו קשרי קהילה כמודל העבודה הטוב והיעיל ביותר לריכוך דעת הקהל, להקטנת חיכוכים ולמינוף תדמית הארגון לטובת קידום מהלכיו ולמקסום תוצאותיו העסקיות.

מי

צריך קשרי קהילה?

בעידן של שקיפות ומידע, ניהול קשרי קהילה הוא בבחינת פעילות חיונית עבור כל ארגון שעיסוקו מהווה מטרד לציבור באופן זמני או בקביעות ועבור ארגונים המבקשים לנהל אינטראקציה שוטפת ושקיפות מול כל בעלי העניין.
ארגונים המאופיינים ככאלה, הם בין היתר חברות המבצעות פרויקטים בתחום תשתיות ובנייה, רשויות מקומיות, גופי אנרגיה, חברות העוסקות בחומרים מסוכנים, חברות שפעילותן נחשבת / נתפסת כמהווה מפגע סביבתי או בריאותי וכיו"ב.

- פרויקטים לדוגמה -
- בין לקוחותינו -
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/שותפות-לויתןfgIO.jpg
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/הרשות להתחדשות עירוניתbVMM.jpg
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/נובל-אנרג׳יapSK.jpg
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/מנהלת-הסכם-הגגgCs6.jpg
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/neta_f_300x100000rn2o.jpg
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/tel-aviv_300x100000.png
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/חולון.png
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/beer7_f_300x100000lH5G.jpg
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/ayalon_new_300x100000lH5G.jpg
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/netivei_f_300x100000rn2o.jpg
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/herzlia_1_300x100000.png
https://www.bncr.co.il/Uploads/ראשי/sharonim_f_300x100000Sbia.jpg