אורחי ברדיין

מנהל לקוחות וממונה תחום תשתיות

אורחי - קשרי קהילהבעל ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות ובעלי עניין מגוונים, ריכוז ותיאום הפעילות מול בעלי עניין בפרויקטים השונים וקידום ההסברה מול גורמים בקהילה. בעל תואר ראשון (BA) בממשל וקיימות מטעם המרכז הבינתחומי.

שתף עמוד: