לקוח: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור לתכנון התכניות המפורטות עבור מתחם הרצל-ויצמן ומתחם הצעירים, בעבודה משותפת עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועם המועצה המקומית קריית עקרון.
  • הקמת, גיבוש, ליווי והכשרת נציגויות דיירים.
  • בניית תסקיר חברתי, מסמך ניתוח היתכנות חברתית.