לקוח: פרחי-צפריר אברהמי-קלימשטיין לוי בע"מ

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור מול בעלי עניין שונים בשכונה, לקידום תכנית מפורטת להתחדשות עירונית