לקוח: עיריית קריית ים

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור מול בעלי עניין שונים בשכונה, לקידום תכנית מפורטת להתחדשות עירונית