לקוח: מועצה מקומית קדומים

 

  • ניהול תהליך שיתוף ציבור בנוגע לתכנית אב קדומים 2030, לתב"ע שכ' נחל תאנים ולתב"ע שכ' צומת ורדים