לקוח: עיריית באר שבע

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג בעלי עניין והסברה מול בעלי העניין השונים בציר התנועה המרכזי

  • מיפוי ואפיון צרכי סוחרים בסמוך לתוואי העבודות

  • מפגשי יידוע והסברה לתושבים ולסוחרים