• ניהול תהליך שיתוף ציבור בנושא מערך התחבורה הציבורית ב-19 ערים במטרופולין תל אביב, השותפות בפרויקט "מהיר לעיר"
  • ניהול כנסי תושבים לקהלים שונים ומגוונים
  • עבודה בשיתוף פעולה צמוד לצוות התכנון בראשות ד"ר רוברט אסחאק