CR-SMART מערכת שיתוף ציבור דיגיטלי

 


בנוסף לאמצעי שיתוף ציבור המסורתיים, עולה הצורך באמצעי אשר יאפשר לציבור להשתתף בתהליכים מכל מקום ובכל זמן, ואשר יסייע לאנשי המקצוע לקבל מסקנות ותובנות באופן יעיל ופשוט אודות עמדות הציבור.

חברת CR קשרי קהילה מציעה חוויית שיתוף ציבור דיגיטלי, המשלימה לתהליכי שיתוף ציבור המתקיימים מפגשי פנים אל פנים, לתהליכי דיאלוג עם הקהילה ועוד.

מערכת CR-SMART כוללת:

  • מגוון שאלונים וסקרים המותאמים לפרויקטים בעלי מאפיינים שונים
  • לוח DASHBOARD המציג בזמן אמת את ההשתתפות ואת עמדות הציבור
  • עדכון הציבור במידע רלוונטי אודות הפרויקט במקום מרכזי אחד
  • נגישות עבור הציבור הרחב וקהלי יעד שלרוב לא משתתפות בתהליכי שיתוף ציבור
  • זמינות למעורבות מכל מקום ובכל זמן
  • מערכת משלימה לתהליך שיתוף ציבור "מסורתי" המבוצע במפגשי תושבים ושולחנות עגולים
  • מסמך מסכם המשקף את עמדות הציבור, מגמות ומסקנות אופרטיביות

    מוזמנים להתרשם מפרוייקט דמו - לחצו כאן

 

 

 

​לכתבה במעריב על CR-SMART, לחצו כאן

 

פרויקטי שיתוף ציבור דיגיטלי לדוגמה:

ליצירת קשר, לחצו כאן

שתף עמוד: