לקוח: אדמה

 

  • ניהול מערך דיאלוג בעלי עניין שונים, לרבות תושבי ונציגי היישוב ניר גלים בנוגע לסוגיות סביבתיות המטרידות את התושבים, המועצה האזורית חבל יבנה ועוד