לקוח: עיריית ירושלים – עו"ד תומר שנהר

 

  • ניהול דיאלוג בסוגיות סביבתיות עם בעלי עניין, כגון איגוד המובילים, איגוד המסעדנים, ועדי סוחרים, נציגי ציבור, משרדי ממשלה ועוד

  • מתן שירותים וסיוע למשרד להגנת הסביבה ולעיריית ירושלים

  • ביצוע מחקר השוואתי