בנייה‭ ‬ויישום‭ ‬של‭ ‬תכנית‭ ‬הסברה‭ ‬מדויקת‭ ‬וייעודית‭ ‬לצרכיו הספציפיים‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬לקוח‭ / ‬פרויקט‭ ‬בליווי‭ ‬מענה‭ ‬דיגיטלי‭ ‬משליםפעילות‭ ‬מקיפה‭ ‬מול‭ ‬כל‭ ‬מגוון‭ ‬הקהלים‭ ‬ובעלי‭ ‬הענייןביצוע‭ ‬ההתקשרות‭ ‬השוטפת‭ ‬מול‭ ‬הקהלים‭ ‬הרלבנטיים‭ ‬עבור‭ ‬הלקוח‭ ‬ויישום‭ ‬בפועל‭ ‬של‭ ‬המהלכים‭ ‬הטקטייםהצבת‭ ‬נציגי‭ ‬הסברה‭ ‬בשטח‭ ‬וניהול‭ ‬תקשורת‭ ‬ישירה‭ ‬ובלתי אמצעית‭ ‬עם‭ ‬הקהלים‭ ‬השוניםמומחיות‭ ‬ייחודית‭ ‬בתחום‭ ‬וניסיון‭ ‬רב‭ ‬שנים‭ ‬בהבניה‭ ‬ובניהול‭ ‬של‭ ‬תהליכי‭ ‬קשרי‭ ‬קהילה‭ ‬בפרויקטים‭ ‬הגדולים‭ ‬והמורכבים‭ ‬בישראל