לקוח: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור מול בעלי עניין שונים

  • מתודה, הסברה והנגשה מותאמים לקהלי היעד

  • תובנות והמלצות לבחינת היתכנות חברתית להתחדשות עירונית