לקוח: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור לתכנון תכנית מפורטת עבור מתחם הצעירים, בעבודה משותפת עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועם המועצה המקומית קריית עקרון.
  • הקמת, גיבוש, ליווי והכשרת נציגויות דיירים.
  • תסקיר חברתי, דו"ח חברתי בסיסי ודו"ח חברתי מלא.