לקוח: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 

  • ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור לתכנון התכנית המפורטת, בעבודה משותפת עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועם עיריית טירת כרמל.
  • הקמת, גיבוש, ליווי והכשרת נציגויות דיירים.
  • בניית תסקיר חברתי, מסמך ניתוח היתכנות חברתית.