לקוח: גרין גרופ

 

  • ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור לתכנון התכנית המפורטת, בעבודה משותפת עם מנהלת התחדשות עירונית גבעתיים ועם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
  • הקמת, גיבוש, ליווי והכשרת נציגויות דיירים.
  • תסקיר חברתי, דו"ח חברתי בסיסי ודו"ח חברתי מלא.