לקוח: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור מול בעלי עניין שונים בשכונות

  • ניתוח שימושים, צרכים ושאיפות של בעלי עניין בנוגע למאפיינים בשכונות

  • שיתוף ציבור בנוגע לתכנון תכנית המתאר לשכונות  

  • בחינת היתכנות חברתית לפרויקטי התחדשות עירונית