לקוח: 540 Investments

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור לתכנון התכנית המפורטת מול 508 יח"ד, בעבודה משותפת עם מנהלת התחדשות עירונית באר שבע ועם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
  • הקמת, גיבוש, ליווי והכשרת נציגויות דיירים.
  • תסקיר חברתי, דו"ח חברתי בסיסי ודו"ח חברתי מלא.