לקוח: 540 Investments

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור לתכנון התכנית המפורטת מול 508 יח"ד, בעבודה משותפת עם מנהלת התחדשות עירונית באר שבע ועם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
  • בניית תסקיר חברתי, מסמך ניתוח היתכנות חברתית.