לקוח: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 

  • ניהול ייעוץ חברתי ושיתוף ציבור לתכנון התכנית המפורטת מול 1,750 יח"ד, בעבודה משותפת עם מנהלת התחדשות עירונית באר שבע ועם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
  • בניית תסקיר חברתי, מסמך ניתוח היתכנות חברתית.