לקוח: חברת מקורות

 

  • ניהול מערך דיאלוג בעלי עניין והסברה בנוגע להקמת מתקן ההתפלה בגליל המערבי, להקמת קווי מים ועוד.
     
  • דיאלוג עם בעלי עניין מגוונים, לרבות נציגי ישובים בשטחם או בסמוך להם עובר תוואי הפרויקט.

  • ליווי קהילתי והסברתי לעבודות תשתית.