לקוח: אשכול רשויות השרון

 

  • ניהול מערך דיאלוג בעלי עניין וקשרי קהילה עם רשויות מקומיות, תושבים ובעלי עניין שונים ומגוונים.