לקוח: נתיבי ישראל

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג והסברה, משלב ההיערכות ולכל אורך הפרויקט

  • ביצוע תיאומים וקיום קשר שוטף ובלתי אמצעי עם רשויות רבות בפרוזדור ירושלים

  • ניהול תיאומים בכל הנוגע לסוגיות סביבתיות, כגון פתרונות מיגון אקוסטי, שמירה על ערכי טבע, עצים ועוד