לקוח: נתיבי ישראל

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, הסברה ודיאלוג

  • ניהול מערך סיורים לקבוצות ובעלי עניין רלוונטיים

  • ניהול דיאלוג עם תושבי האזור, לרבות תושבי שכונת הר נוף, מוצא ועוד  

  • מתן מענה הסברתי וקהילתי ייעודי לאוכלוסייה חרדית בשכונת הר נוף המושפעת באופן ישיר מביצוע הפרויקט