לקוח: נתיבי ישראל

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג עם בעלי עניין והסברה משלב ההיערכות ולכל אורך הפרויקט

  • ביצוע תיאומים מורכבים וקיום קשר שוטף עם הרשויות המקומיות הסמוכות וארגונים ירוקים

  • תכנון אסטרטגי קהילתי

  • ביצוע סיורים בשטח לבעלי עניין