לקוח: אדלטק

 

  • ניהול דיאלוג סביבתי עם מחזיקי עניין שונים, לרבות רשויות מקומיות, נציגי ציבור, תושבים פעילים ועוד