לקוח: נתיבי איילון

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה והסברה ב-19 רשויות במטרופולין תל אביב.

  • אנו מלווים כל רשות מקומית החל משלב התכנון, דרך שלב ההיערכות ובמשך כל הביצוע.

  • חברי הצוות שלנו מלווים את הפרויקט ומנהלים את הקשר עם הרשויות השונות על מנת לקדם הסברה משותפת.

  • שיתוף ציבור ברשויות המקומיות בנושא תכנון התכנית התפעולית למערך התחבורה הציבורית - ראו הרחבה על כך כאן.