לקוח: יפה נוף

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, הסברה ותקשורת עבור הפרויקט

  • ניהול תהליך שיתוף ציבור ויידוע ציבור טרם הביצוע ובמהלך הביצוע

  • ניהול דיאלוג עם בעלי עניין רבים ומגוונים שונים, לרבות רשויות מקומיות, מפעלי אזורי תעשייה, מתחמי קניות, מסחר ואירועים, ובעלי עסקים קטנים