לקוח: עיריית אור יהודה

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה והסברה עבור קליטת תושבים בשכונת "בית בפארק" החדשה.

  • הפקת כנסי הסברה בתחומים עירוניים שונים עבור המשתכנים.

  • סיוע להקמת אתר אינטרנט ייעודי לריכוז המידע העירוני עבור המשתכנים.