לקוח: אחוזות החוף

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג בעלי עניין והסברה מול תושבי האזור

  • ביצוע תיאומים פרטניים מקדימים עם בעלי נכסים ובעלי עניין נוספים