לקוח: אחוזות החוף

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג בעלי עניין והסברה, מול בעלי נכסים, בעלי עסקים, מוסדות ציבור ודיירים, המצויים בסמיכות רבה לאתר העבודות ומושפעים מביצוע הפרויקט באופן ישיר ויומיומי

  • בניית הסכמות עם בעלי נכסים לביצוע עבודות לטובת הקמת חניון תת קרקעי מתוך המגרשים הפרטיים