לקוח: עיריית תל אביב-יפו

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג עם בעלי עניין והסברה מול בעלי עניין שונים, לרבות תושבים, מוסדות ציבור וגופים נוספים, היושבים בסמוך לצירי תנועה מרכזיים בתל אביב, רחוב ארלוזורוב ורחוב ז'בוטינסקי, וכן בסמוך לבתי מגורים ברחוב בן סרוק וסביבתו

  • הפקת וניהול קבלת קהל למענה לתושבים, ליידוע והסברה

  • תיאומים ייחודיים לטובת מתן פתרונות חניה, תנועה ונגישות עבור תושבי המתחם והמוסדות הנמצאים בו

  • תיאום ייחודי עם מוסדות ציבור ועם מפעילי התחבורה הציבורית