לקוח: עיריית אור יהודה

 

  • ניהול תהליך שיתוף ציבור עם תושבים ובעלי עסקים באזור רחוב הראשונים, לקראת חידוש הרחוב

  • מיפוי ואפיון צרכי תושבי ועסקי רחוב הראשונים והרחובות הסמוכים