לקוח: עיריית רמת גן

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג בעלי עניין והסברה מול בעלי עסקים, תושבים וגופים נוספים בסמוך לצומת הרחובות נגבה ועוזיאל

  • מיפוי ואפיון צרכי העסקים בסמוך לצומת הרחובות נגבה ועוזיאל, לקראת העבודות ולקראת הפיכת הצומת לכיכר

  • סיוע בגיבוש פתרונות לעסקים, לרבות הצבת עמדות פריקה וטעינה בפינות הרחובות הסמוכים