לקוח: החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג בעלי עניין והסברה מול בעלי הנכסים ובעלי העסקים, ברחוב המרכזי בעיר העתיקה באר שבע

  • ניתוח הסוגיות והצרכים של בעלי העניין, הסיכונים וההיבטים הדרושים התייחסות ופתרונות

  • בניית סל פתרונות למהלך ביצוע העבודות ולתקופה לאחר השלמת הפרויקט

  • ניהול כנס סוחרים ובעלי נכסים