לקוח: אחוזות החוף

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, דיאלוג בעלי עניין והסברה מול התושבים ובעלי העסקים באזור

  • תיאום שוטף מול רשות העתיקות והמשלמה ביפו במהלך ביצוע העבודות

  • קיום מפגש ליידוע התושבים ובעלי העסקים לקראת תחילת כל אחד משלבי העבודות – ברחוב שמעון הצדיק וברחוב בן דוסא

  • תיאומים ייחודיים לטובת סיוע לתושבים ובעלי עסקים בסוגיות כגון הסדרת פריקת סחורה והסדרי חניה