לקוח: יפה נוף

 

  • ניהול מערך קשרי קהילה, הסברה ותקשורת עבור הפרויקט

  • בניית אסטרטגיית שיתופי פעולה עם מגוון בעלי עניין, לרבות רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיים, מפעילי תחבורה ציבורית, מוקדי עניין ועוד