CR קשרי קהילה מלווה פרויקטים של שדרוג וחידוש שווקים ומרכזי מסחר עירוניים.  קהל היעד בפרויקטים שכאלה מורכב בעיקרו מסוחרים שמרביתם "נולדו" אל תוך משפחת השוק. מדובר בתהליכים חברתיים עמוקים שלעתים הם אף שנויים במחלוקת, תהליכים אשר דורשים טיפול עדין ויסודי בבעיות חברתיות וגישור על פערים ארוכי שנים לצד מתן מענה הנדסי, טכני וכלכלי. 

פרויקטי חידוש ושדרוג שווקים עירוניים ומרכזים מסחריים לדוגמה: