לקוח: עיריית אופקים

 

  • ניהול תהליך שיתוף ציבור בנוגע לשלוש תב"עות - לב העיר, הרצל צפון והרצל דרום 

  • מפגשי שולחנות עגולים עפ"י סוגיות תכנוניות מרכזיות

  • תכלול עמדות בעלי העניין השונים, תושבים, בעלי עסקים ויזמים, לכדי תובנות והצעות לצוות התכנון

  • בניית מסמך מסכם לתהליך