לקוח: עיריית הרצליה

 

  • ניהול תהליך שיתוף ציבור

  • ניהול מפגשי שולחנות עגולים

  • בחינת עמדות בעלי העניין והצעות בהתאם לצוות התכנון

  • בניית מסמך מסכם לתהליך