לקוח: מועצה מקומית קדומים

 

  • ניהול תהליך שיתוף ציבור פיזי ודיגיטלי בנוגע לתוכנית אב קדומים, ולתכניות מפורטות, תב"ע שכ' נחל תאנים ותב"ע שכ' צומת ורדים