לקוח: עיריית תל אביב-יפו

 

  • ניהול מערך שיתוף ציבור למסמך מדיניות להתחדשות עירונית עם בעלי עניין מגוונים, לרבות תושבים, בעלי נכסים ועסקים.