לקוח: עיריית הרצליה

 

משתמשים באתר: 1,427

משתמשים פעילים: 412

משתמשים בגילאי 18 – 34: 43%

נגישות משלימה להשתתפות – קרוב לחצי מהמשתמשים בקבוצת גיל שלרוב לא משתתפת במפגשי תושבים

משתמשים מהנייד: 78%

זמינות מכל מקום, בכל זמן!