לקוח: עיריית אילת

 

  • ניהול תהליך שיתוף ציבור ודיאלוג עם בעלי עניין

  • ניהול שולחנות עגולים, פגישות פרטניות עם גורמי ממשל, גופים ממשלתיים, כגון חמ"ת, רמ"י, גורמים ביטחוניים, תאגידים עסקיים, בעלי עסקים ועוד

  • הפקת כנס חשיפה חגיגי של תכנית הפיתוח

  • הפקת וניהול סדרת מפגשי שולחנות עגולים עם מחזיקי העניין

  • בניית מסמך מסכם של עמדות והצעות מחזיקי העניין עבור צוות התכנון