לקוח: IPM

 

  • ניהול דיאלוג בעלי עניין והסברה בסוגיות סביבתיות, שעמדו במרכז מאבק ציבורי באזור

  • ניהול תהליך דיאלוג סביבתי עם בעלי עניין שונים, לרבות לקוחות עתידיים, תעשיינים, המפעלים הסמוכים שייצרכו חשמל, הרשויות המקומיות הסמוכות, ארגונים סביבתיים

  • ניהול מערך פעילות חינוכית בנושא משק החשמל בבית ספר בקרית מלאכי