לקוח: OPC

 

  • ניהול דיאלוג בסוגיות סביבתיות מול בעלי עניין מגוונים, לרבות עיריית חדרה, נציגי ציבור, תושבי האזור, מתנגדים לפרויקט ועוד