לקוח: Zero Waste - שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת

 

  • ניהול מערך דיאלוג בעלי עניין וקשרי קהילה עם רשויות מקומיות, ישובים ותושבים.

  • הקמת וניהול זירות דיגיטליות: עמוד פייסבוק.